Aktualizce webu a doplnění pořadí vystupujících kapel